Bahçekent Emlak Konutları Genel Kurul Seçimi Ertelendi!

Bahçekent Emlak Konutları Genel Kurul Seçimi Ertelendi!

18 Şubat 2018 Pazar günü yapılan genel kurul seçim toplantısında 1.tur’da salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle, genel kurul seçimi 1 hafta sonraya ertelendi. 25 Şubat 2018 tarihinde yapılacak olan 2.tur’da genel salt çoğunluğa bakılmazsınız, toplantıya katılanlardan en yüksek oyu alan kişiler seçilecek.

2.tur 25 Şubat 2018 tarihinde saat 10:00’da gerçekleşecek.

K.M.K md 30 :  Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.

Kat Mülkiyet Kanunu

Kontrol Ediliyor

Bahçeken’in popüler börek salonu: Tir Börek

Kullandıkları malzemeler çok iyi. Özellikle, böreğe sürülen yağ çok hafif. Ben kıymalı yanına da bir …