Bahçekent'te-Arsalar-Açık-Arttırma-ile-Satışta-2

Bahçekent’te Arsalar Açık Arttırma ile Satışta!

Bahçekent’te Arsalar Açık Arttırma ile Satışta!

Emlak Konut 26 Nisan Perşembe günü büyük bir açık artırma ihalesine çıkıyor.

Firma, İstanbul Ataşehir’de yer alan genel müdürlük binasında saat 14.00’te gerçekleştireceği ihale ile İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ’da yer alan 54 taşınmazını satacak.

Bahçekent’te satışı yapılacak arsaların plan fonksiyonlarını baktığımızda Sağlık Tesis Alanı, İdari Tesis Alanı, Ticaret Alanı ve Konut planlarının olduğunu görmekteyiz. Bahçekent’e hayırlı olmasını diliyoruz.

Emlak Konut arsa satışı ihalesine katılabilme şartları;

1. Yerli gerçek veya tüzel kişi veya kişiler, tek başlarına veya kendi aralarında ortaklık oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler.
2. Yabancı gerçek ve tüzel kişiler, istenilen belgeleri vermek ve ihale üzerine kaldığı takdirde, kesinleşen ihale kararının bildirilmesini takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde T.C. Kanunlarına tabii tüzel kişiliğin tescilini sağlamak, iş bu şartı sağlayamadığı takdirde teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin bu şartname eki örneğe uygun taahhütname vermesi şartıyla ihaleye iştirak edebilirler.
3. İhaleye katılacak İsteklilerin, ihale dosyasına onay vermeleri zorunludur. Ortaklık oluşturmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan her hangi birinin, ihale dosyasına onay vermesi yeterlidir.

Açık arttırmaya katılacakların;

1.Adım: Teminat bedellerini, nakit ya da teminat mektubu şeklinde vermeleri gerekmektedir.
2. Adım: İstekliler, Geçici Teminat Mektuplarını (teminat nakit ise dekontlarını) ve Madde:11’de belirtilen diğer evraklarını Emlak Konut Genel Merkezine (Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2 B (BatıAtaşehir) Ataşehir/İSTANBUL) teslim etmeleri gerekiyor.
3. Adım: Evrakların eksiksiz teslim edilmesi ve istekli tarafından Açık Artırmaya Katılım ve Yüklenim Belgesinin imzalanması durumunda, Şirketimiz yetkilileri İstekliye İhale Bayrağını teslim edecektir. Buraya kadar izlenecek tüm adımların en geç 26/04/2018 tarihi saat 12:30’a kadar yerine getirilmesi gerekiyor.
4. Adım: İstekliler, İhalenin yapılacağı 26/04/2018 tarihi saat 14:00’da (önce arsaların sonra ticari ünitelerin ihalesi yapılacaktır) Emlak Konut Genel Merkezinde (Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2 B (BatıAtaşehir) Ataşehir İSTANBUL), yanlarında ihale bayrakları, kimlikleri, şirket ise imza sirküleri ve şirket kaşeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekiyor.

SATIŞA ÇIKACAK ARSALARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

ŞARTNAME İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Kontrol Ediliyor

Kamu bankalarından yüzde 0,64 faizli konut kredisi!

Kamu bankaları konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredisi paketleri açıkladı. Birinci el/sıfır veya ikinci …