fbpx

İş Hayatında ki Başarıda Stratejik Liderin Etkili İletişimi

İletişimde stratejik olmayı gösteren bir hikaye var; Dervişin biri Medrese eğitimini bitirdikten sonra memleketine dönmek ister. Hocası «Bir yıl da ilmi siyaset» dersi almasını önerir. Çünkü toplumda her çeşit insanın olduğunu anlattıklarının etkili olması için, kime neyi nasıl anlatacaklarını bilmelerinin hayati önem arz ettiğini söyler.

Derviş bu derse pek ihtiyaç hissetmez. “Memlekette cehalet diz boyu bana şiddetli ihtiyacı var. Zaten küçük bir kasabada yaşıyorum. “İlmi siyasete ne ihtiyaç olacak?” diyerek izin alıp medreseden ayrılır.

Yolda Cuma Namazı için bir kasabada mola verir. Caminin hocası, kürsüde ayet ve hadisleri karıştırmış ve yalan yanlış bilgiler anlatmaktadır. Derviş dayanamayıp hemen “Ey ahali hocanın anlattıkları doğru değil” diye tepki gösterir. Halk yıllardır ders aldıkları hocalarına laf söyleyen Dervişe bir güzel dayak atarlar.

Derviş memlekete gitmekten vazgeçip çaresiz medreseye geri dönüp bir yıl «ilmi siyaset dersi» alır. Bir yıl sonra tekrar aynı kasabaya gelir vaiz aynı telden çalmaya devam emektedir.

Bu kez kürsünün önüne gelip oturur. Sohbetini bitirip namaz için inen hocanın eline eteğine yapışıp övgüler dizer. Hocanın sakalından bir kıl koparıp, «Ey ahali bu hoca o kadar mübarek birisi ki saçından sakalından bir kılı sarığında ömür boyu saklayan cennetlik olur» der. Bu söz üzerine ahali hocaya saldırır saç sakal koparmaya çalışır. Hoca kaçar gider. Bir belde doğru iletişim sayesinde cahil bir hocadan kurtulur.

Üstün başarılı her sporcu veya sanatçının arkasında bir usta veya mentör vardır. Başarılı sonuçlar elde etmek için, iletişimin önemi kadar liderlik becerilerini geliştirmek de çok önemlidir. Başarı iki çeşittir. Normal başarı, bir yarışta eşit şartlarda daha fazla efor sarf ederek, daha çok kazanmaktır.

Stratejik başarı ise, daha az kaynak, daha az zaman ve daha az eforla daha çok kazanmaktır. Başarısız insan yoktur. Kaynaklarını etkin kullanmayan insan vardır.

Yetenek, Sağlık ve Etik Değerler Başarılı İnsanların Temel Kaynaklarıdır

İnsanın en büyük kaynağı kendisidir. Her insanın mutlaka en az bir yeteneği ve kolay öğrenebileceği veya geliştirebileceği bir  yeteneği vardır. Hayat boyu başarı için, insanın en önemli görevi bu yeteneğini keşfetmesidir. İnsanın bilgi ve ilgi alanları da onun kaynaklarıdır. Bildiği ve ilgili olduğu konularda çalışan insanların daha başarılı olması kaçınılmaz gerçektir.

Sağlık da insanın en değerli kaynağıdır. Sağlıksız bir insanın başarılı olması kolay değildir. Sağlığın kıymetini bilmeyen insanlar kendisini stresten arındıramaz böylece bünyesinin bağışıklığı düşer. Bir çok hastalığa açık hale gelir. Sağlıksız bir bünyenin sağlıklı çalışması ve başarılı olması imkansızdır.

İnsanın aileden gelen kaynakları da vardır. Aile ve çevresinden kazandığı ahlaki, kültürel ve dini temelli değerler ne kadar doğru özümsenmiş ise başarısına o kadar büyük katkı sağlar. Ailesinden insana sermaye, mülk, iş veya servet de kalmış olabilir. Bunları kendi başarıları arasında saymak doğru olmasada, bu mirasların değerlerine değer katmışsa kişiye ait kaynaklara eklenebilir.

En büyük kaynak zaman kaynağıdır. Başlı başına bir yazı konusu olan zamanın planlı ve etkin yönetiminin başarı için önemi tartışılamazdır. Çünkü zaman en değerli varlığımızdır. Bazılarının bir dakikası ürettiği fikir, para veya ürün yönüyle bazılarının bir yılına bedeldir. Patronun sermayesi, yöneticinin beyni, işçinin de emeği ile elde ettikleri kazançları bunun açık ispatıdır.

Stratejik Liderin Zihinsel Enerjisi Toplumu da Olumlu Etkiler

Stratejik lider kendinden motorlu olmakla beraber etki alanındaki topluluğunu harekete geçirici bir enerjiye sahiptir. Kendisinin ilham veren bir hedefi ve çok güçlü hayalleri vardır. Hatta çevresine enerji vererek en olumsuz zamanlarda bile ayakta kalır ve etki alanını da çabuk toparlar.

Bir insanın cesareti yoksa, ‘cesaret’in “C” si düşer ve kendisine miras olarak ‘esaret’ kalır. Böyle birisinin kalıplarını kırıp başarı merdivenlerini çıkması imkansızdır. O daima suçlu aramakla vakit geçirir. Şansın hep kendi kapısını çalmasını bekler. Başaran insanları da şanslı kişiler olarak görür. Halbuki başarılı insanlar, şans onların kapılarını çalmadıysa onlar şansın kapısını çalar ve ben buradayım, derler.

Stratejik liderler de fırsatları beklemezler. Fırsatları kendileri yaratırlar. Her olayı fırsata çevirmek için kafa yorarlar. Hatta şansa hiç inanmazlar. Bilirler ki stratejik çalışanların üstesinden gelemeyeceği sorun yoktur. Sorunları kendisine enerji veren bir kamçı ve  gelişimine hizmet eden bir fırsat olarak görür. Kafasında hiç bir blokaj ve aşamayacağı sorun yoktur. Stratejik lider için sorunlar kendisinde farkındalık oluşturur ve onu harekete geçirir.

Doğru Anlamak Etkin Dinlemekle Mümkündür

Startejik lider iletişimde daima nettir. Neden iletişime geçtiğini, ne yapmak istediğini, ne yaptırmak istediğini ve nasıl bir iletişim kurması gerektiğini bilir. Muhataplarını doğru anlar ve doğru yönlendirir. Çünkü, “Doğru anlamanın etkin dinlemek” ile mümkün olduğunu bilir.

Kendisine öz güveni tamdır. “Kendime değil karşımdakine ne veriyorum” diye düşünür. Almaya odaklı değil vermeye odaklıdır. Çevreme, ne faydam olacak, nasıl faydam olacak ve benden neler kazanacaklar? diye düşünerek hep kendini yeniler. O “Kazanmak için kazandırmalısın” sözünü düstur edinmiştir.

Stratejik lider çevresiyle doğru bağ kurmak için, empatiktir, sempatiktir, yargılamadan dinler. Kimseye ön yargılı davranmaz. Kimseyi aşağılamaz, alaya almaz. Onun için etkin iletişimin formülü, konunun farkında olmasıdır. İletişime nihai hedefini düşünerek başlar. İletişim bittiğinde ise, muhatabım ne anlamalı, ne düşünmeli, ne hissetmeli ve ne yapmalı? duygusuna odaklandığı için pozitif ve kesin sonuç alır.

Çare “Siz” Değilseniz, “Çaresiz”siniz!

Stratejik liderin kitabında başarısızlık yazmaz. O hiçbir olay veya sorun karşısında asla “ümitsiz” ve “çaresiz” olmaz. Her zaman çevresine “ümit” ve “çare” olur. Çünkü o başkalarının başarıları ile hatalarından ders çıkarır. Hayat boyu öğrenmeye çalışır.

Şimdi, olaylar karşısında sen hangisi olacaksın? “Ümit” “Siz” mi olacaksınız, “Ümitsiz” mi? Veya “Çare” “Siz” mi olacaksınız yoksa “Çaresiz” mi? Başarı için tercih zamanı…

MEHMET ÇETİNBAŞ / Yönetici Koçu ve İşletme Danışmanı

Kontrol Ediliyor

Stratejik ve Dijital Pazarlama ile Sınırsız Kazanmak

Dünya hızla bir köye dönüyor. Çoktan döndü diyenlerin olduğunu duyar gibiyim. Belki de haklısınız. Ben …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir