Kira Geliri Beyanını Püf Noktaları!

Her yıl bir önceki sene mesken veya işyerlerinden elde edilen kira gelirleri için 1-25 Mart tarihlerinde beyan verilir. Bu yıl da 2017 yılı içerisinde elde edilen kira gelirleri için beyan verilecek. 25 Mart hafta sonuna denk geldiği için beyan verme süresi 26 sında sona erecek. 1 milyon 900 bin kişinin kira geliri beyanı verecek olduğu Mart 2018 döneminde bazı istisnai durumlardan dolayı kimler kira geliri beyanında bulunmayacak.

2018 yılı için geçerli işte 10 Madde’de Kira Geliri Beyanı püf noktaları

1 – 2017 yılı içerisinde konutundan 3.900 lira ve altında kira geliri elde edenler kira geliri beyanı vermeyecekler. Bu oran yıllık toplam rakam içindir ve konutlar için istisna oranıdır.Örneğin aylık 325 lira kira bedeli ve altında olanlar beyan vermeyecekler.

2 – 2017 yılı işyeri kiraları için beyan sınırı brüt 30 bin( 24 bin lira net) liradır. Bu oranın üzerinde işyeri kira geliri olanlar kira gelirleri için toplamını dikkate alarak beyan verecekler.

3 – Basit usulde mükellef olan kiracıların işyerleri için ödedikleri yıllık toplam kira geliri için beyan sınırı 1.600 liradır. Bu rakamın üzeri için kiraya veren beyan vermek zorundadır.

4 – Konutunu bedelsiz olarak çocuklarına, anne veya babaya, kardeşlerinin ikametgahına tahsis edenler kira geliri beyanı vermeyecek. ( Bunlardan her birinin ikametgahına birden fazla konut tahsil edilmişse bu konutların yalnız birisi için emsal kira bedeli hesaplanmaz.)

5 – Dayı, teyze, amca gibi ikinci kan bağı olan kişilere herhangi bir kira değeri almadan verilen konut veya işyeri için emsal kira bedeli uygulanır. Emsal kira bedeli, taşınmazın değerinin yüzde 5’i alınarak uygulanır ve çıkan değer üzerinden beyan verilir. Örneğin, 100 bin liralık gayrimenkulün emsal kira değeri 5 bin liradır. Yıllık olarak beyanı bu rakam üzerinden verilir.

6 – Konut veya işyeri boş kaldığında korunması amacıyla bir başkasına bedelsiz olarak kullanımına verildiğinde beyan verilmez, emsal değer uygulaması yapılmaz.

7 – Yurt dışında ikamet edenler veya çalışma izni olanlar dan rakamına bakılmaksızın, Türkiye’de elde ettikleri işyeri kira gelirleri için beyanname vermek zorundadırlar.

8 – Kira geliri elde edildiği döneme göre beyan edilir. Örneğin 2017 yılında 2 yıllık kirayı peşin alanlar, 2017 yılı kira gelirini bu yıl, 2018 yılı için aldıkları peşin kira gelirini ise 2019 yılında beyan edeceklerdir.

9 – Yıl içerisinde alınmayan kira bedelleri hesaba katılmaz. Kira beyanı tahsil edilen kira rakamı üzerinden hesaplanır. Örneğin, 2017 yılında kirasının sadece 6 ayını ödeyen kiracıdan tahsil edilen rakama göre beyan verilecektir. Kira bedeli ne zaman tahsil edilirse o zaman beyana dahil edilecektir.

10 – İşyeri kira geliri brüt 30 bin lira ve üzerinde olan kira gelirlerinden kiracının ödediği stopaj rakamı düşülerek beyan verilir. Kiracının stopajı ödeyip ödemediğine bakılmaksızın mükellef stopaj oranını kira gelirinden düşebilecektir.

Kontrol Ediliyor

Kamu bankalarından yüzde 0,64 faizli konut kredisi!

Kamu bankaları konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredisi paketleri açıkladı. Birinci el/sıfır veya ikinci …