Kriz ve Kaoslar Fırsat Getirir, Bunu Bilgili ve Bilinçli Girişimci Görür

MEHMET ÇETİNBAŞ / Yönetici Koçu ve İşletme Danışmanı

Bir yıldan fazla zamandan beri pandemi kaosu ile boğuşuyoruz. Bu insanlığın başına gelen ilk kaos olmadığı gibi sonuncusu da olmayacak. İnsanlık kadim tarihlerden beri böylesi devridaimler yaşıyor.

Kuran-ı Kerim’in Yusuf Suresi 48. ayetinde bahsedilen “Çünkü bu yedi yıllık bereketli dönemin ardından, yedi yıl süren müthiş bir kıtlık dönemi başlayacak” kıtlık ve bolluk dönemleri günümüze kadar devam edegelmiştir. Hz. Yusuf peygamberin ferasetiyle atlatılan o kıtlık dönemi bize boşu boşuna anlatılmamıştır.

İşte bu devridaimleri iyi takip edip bilinçli davranabilenler kıtlık dönemlerini fırsata çevirip kazançlı çıkmışlardır. Fırsatları bekleyen değil, arayanlar yakalayabilir.

İnsanlık Her Asırda Büyük Bir Yenilenme ve Değişim Yaşamıştır

Allah, her asırda dini işlerin yenilenmesi için bir müceddid gönderir” hadis-i şerifinin ifadesiyle dini işlerin bile yenilenmesi gerekiyorsa, insanlığın ve dünya işlerinin yenilenmesi kaçınılmazdır.

Günümüzde her ne kadar zaman çok hızlanmış olsa, olaylar çok hızlı gelişse de bu deveran her asrın ilk çeyreğinde gerçekleşiyor. Şu an 2021 yılını yaşadığımıza göre önümüzdeki birkaç sene içinde dünyada çok büyük yenilenme ve değişimler yaşanacaktır.

Kapitalizmin Sonu Yerine Bilgi ve Uzay Çağı mı Geliyor?

Birçok uzman, 20. yüzyıla hakim olan kapitalizmin sonuna gelindiğini söylemektedir. Uzun zamandan beri 21. yüzyılın bilim, teknoloji ve uzay çağı olacağı ifade edilmekteydi. Böyle olacağı artık ayan beyan herkes tarafından görünüyor.

Şimdilerde ise paranın yönettiği dünyayı önümüzdeki yıllarda bilginin yönetmeye başlayacağı iddia ediliyor.

Bu mümkün mü? Sosyal medyanın etkisi ile bu mümkün görünmektedir. İnsanlık tarihi boyunca üretilen bilgi artık bir yılda üretilmektedir. Haber ve bilgi saniyeler içinde dünyanın her yanına ulaşıyor. Bilginin yayılması engellenemez bir güç haline geliyor.

İyiler ve Kötülerin Savaşında Son Raunt Kimin Olacak?

Adem’in çocukları, insanlık tarihi boyunca iyiler ve kötülerin savaşını yaşıyor. Aslında toplumların kâhir ekseriyeti iyi insanlardan oluşmasına rağmen, kötüler çoğu zaman gücü ellerine geçirmiş ve insanlığa zor zamanlar yaşatmışlardır.

Pandemi kaosu ile daha net ortaya çıktı ki, dünya büyük bir haksızlık ve zulüm altındaymış. Aslında bu durum biliniyordu daha ayan beyan görünmeye başladı, demek daha doğru olur.

Kapitalist sistem sayesinde, para belirli insanların elinde toplanmış. Bir veya birkaç kişiye ait bazı şirketler birçok ülke nüfusundan daha fazla para kazanıyor. Yani milyar dolarlar çok az bir kesimin elindeyken, buna karşılık milyarlarca insan sefalet içinde yaşıyor.

Fakirlik içindeki ülkelere bakıldığında, paranın çok küçük bir grubun elinde toplandığı görülüyor. O ülkelerdeki para ve güç sahiplerinin, iyiler diyeceğimiz milyarlarca insanı hamaset ile “Afyonlanmış Kişiler” haline dönüştürdükleri anlaşılıyor.

“Uyutulan Dev”  -Milyarlarca İyi İnsan- Uyanışa mı Geçiyor?

Şimdi bu çoğunluk silkelenip uyanışa hazırlanıyor. Bu asla engellenemeyecek.

Pandemi büyük acılara sebep oldu ama büyük bir hayra da vesile olacak. İyilerin gözlerinin açılmasına, uykudan uyanmasına ve adaletsizliğin ortadan kaldırılması için çalışmalarına aracı olacak.

Her kriz veya kaos fırsatlarla gelir. Pandeminin oluşturduğu kaosun da böyle büyük bir fırsata gebe olduğu görülüyor.

Şimdi silkelenmek ve bu büyük acıyı fırsata çevirmek için çalışma zamanı.

En Büyük Görev Dürüst Ve Bilinçli Girişimcilere Düşüyor

Warren Buffet, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde, son yüzyıldan fazla milyoner çıkacak.” derken aslında buna dikkat çekiyor.

Bu eğer bir öngörü değilse, bilinçaltı yansıması ya da çaresizlik yakınmasıdır. “Uyuyan Dev” -iyi insanların- temsilcileri olan bilgili ve bilinçli girişimciler için ise ateşlenme ve harekete geçme motivasyonu olmalıdır.

Buffet yukarıdaki sözleri ile “Parayı kazanma ve elimizde tutma bilgisini kapalı kutu içerisinde tutmakta zorlanacağız. Bilgi ve para kontrolümüzden çıkacak, dolayısı ile milyarlarca dolarımızı bazı kimselerle paylaşmak zorunda kalacağız” demek istiyor gibi…

Uyutularak Aldatılanlar ve Ezilenler Büyük Uyanışa Hazır mısınız?

Ne kadar ahesterevlik yaparsak bu uyanış o kadar gecikecek ama mutlaka gerçekleşecek. İsteğim şu ki, hızlanan zamanı ve bilgi akışını çok iyi değerlendirip, dünyada çoğunluk olan iyi insanların oluşturduğu “Uyuyan Dev” çabuk uyanır.

Umarım, bu defa büyük pandemi kaosu dünyadaki bütün iyi insanların silkelenip birlikte uyanmasına sebep olur. Bana göre bu sosyal medya ile kolaylıkla mümkün olabilir.

Unutmayalım!

Bu uyanışta en büyük görev yenilikci, bilinçli ve bilgili girişimcilere düşüyor.

MEHMET ÇETİNBAŞ / Yönetici Koçu ve İşletme Danışmanı
MEHMET ÇETİNBAŞ / Yönetici Koçu ve İşletme Danışmanı

Kontrol Ediliyor

Gençlik Nereye Gidiyor?

Gençlik Nereye Gidiyor? Son günlerde birçok köşe yazarları köşelerinde “Gençlik Nereye Gidiyor?” diyerek yakınmalarını dile …